Επιστημονικοί Συνεργάτες

Κατερίνα Γ. Σιώτου

Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1989) και  Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Ελαβε πτυχίο από τη Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακούς τίτλους σε European & United States Law of Copyright & related rights, King’s College, London και LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, European University of Cyprus

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά

Γεωργία Καρρά

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πτυχιούχος σχεδίου μόδας του ΑΚΤΟ

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1999) και Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

25ετής εξειδίκευση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου Κατερίνας Σιώτου από το 1999.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά.

Δέσποινα Β. Κουτζέλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (2017) και Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις.

Έλαβε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο ειδίκευσης στο «Εμπορικό Δίκαιο», έχει παρακολουθήσει σεμινάρια νομικού περιεχομένου και έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια με αντικείμενο τα προσωπικά δεδομένα (GDPR), το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, δίκαιο των ακινήτων και κτηματολόγιο.

Ασχολείται με ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων τόσο σε δικαστικό, όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Έχει πολυετή εμπειρία στην δικαστηριακή πρακτική και στα αστικά και ποινικά ακροατήρια σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας. Εξειδικεύεται στον κλάδο του Αστικού και Εμπορικού  Δικαίου, ενώ παράλληλα ασχολείται και με ποινικές υποθέσεις. Είναι εταίρος  της δικηγορικής εταιρείας «Κατερίνα Σιώτου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» από το Μάρτιο του έτους 2018.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά

Μαρκέλλα Χ. Κουτίβα

Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Έχει συμμετοχές σε νομικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις.

Ασχολείται ενεργά με τη νομική αρθρογραφία.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά

Βασιλική Γ. Παγουλάτου

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι μέλος  του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ελαβε πτυχίο από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταπτυχιακό τίτλο

LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, European University of Cyprus

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά

Ιωάννης Γ. Καγιώργης – Σιώτος

Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκου Πανεπιστημίου Κύπρου.

Είναι ασκούμενος δικηγόρος, ασχολείται ενεργά με την αρθρογραφία και τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά.

Διοικητικό Προσωπικό

Μαρία Ν. Μεταξάκη

Υπηρεσίες εκτελεστικής υποστήριξης της Εταιρείας – Τηλεφωνική και Ηλεκτρονική Επικοινωνία / Ετοιμασία και Ηλεκτρονική Κατάθεση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Επιμέλεια κειμένων.

Σπουδές: Απόφοιτη του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά.

Χριστίνα Γ. Σιώτου

Διεκπεραίωση υποθέσεων ελέγχου σημάτων, μεταβιβάσεων και ανανεώσεων σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ελένη Γ. Σιώτου

Υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας και προσωπικού, διεκπεραίωση ελέγχων διαθεσιμότητας και κατάθεσης σημάτων.

Μάρκος Νικολόπουλος

  • Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας).
  • Mέλος του δικηγορικού γραφείου Κατερίνας Σιώτου από το 2008.
  • Υπηρεσίες εκτελεστικής υποστήριξης εσωτερικών υποθέσεων της Εταιρείας – Υπεύθυνος του Τμήματος Ευρεσιτεχνιών της Εταιρείας
  • Οργάνωση, συντονισμός και κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας, βιομηχανικών σχεδίων κ.λπ.
  • Μεταφραστικές υπηρεσίες και επιμέλειας κειμένων.
  • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.

Θεόκλη Στ. Κοτσυφάκη

Απόφοιτη μεταφραστικού τμήματος ιδιωτικού κολλεγίου METROPOLITAN.

Εξειδίκευση στη μετάφραση τεχνικών και επιστημονικών κειμένων καθώς και σε νομικά κείμενα. Επιμέλεια κειμένων.