Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία μας ξεκίνησε  το έτος 1989 από την Κατερίνα Σιώτου, απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω.

Έκτοτε λειτουργεί αδιάκοπα εξυπηρετώντας τις ανάγκες των εντολέων της, έχοντας στο χρόνο αυτό αποκτήσει  σημαντική εμπειρία στους τομείς του δικαίου που εξειδικεύεται. Η γνώση, η εμπειρία, η ωριμότητα και η δυναμική των συνεργατών μας, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νομικού περιβάλλοντος που εξασφαλίζει τη συνέπεια, την αφοσίωση στα θέματα που αντιμετωπίζουμε και την εσωτερική μας δέσμευση ότι το μόνο καθήκον που υπηρετούμε είναι η βέλτιστη λύση των υποθέσεων των εντολέων μας, είτε σε επίπεδο συνεννόησης είτε σε επίπεδο δικαστηρίων.

Παρέχουμε τη συμβουλευτική μας και τις νομικές μας υπηρεσίες στα δικαστήρια, στους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, με ιδιαίτερη εξειδίκευση  στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας και των πνευματικών δικαιωμάτων, στο εταιρικό δίκαιο, στον ελεύθερο ανταγωνισμό, στον αθέμιτο ανταγωνισμό με έμφαση στην κατοχύρωση και προστασία έναντι προσβολών των σημάτων, σχεδίων και εφευρέσεων.

Στο ίδιο φάσμα του εμπορικού δικαίου, ασχολούμαστε εντατικά με το δίκαιο της διαφήμισης, το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και με θέματα συμμόρφωσης επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας -ούχ ήττον- εξειδικεύεται σε θέματα δικαίου ακινήτων, όπως αγοραπωλησίες, θέματα πολεοδομικού δικαίου, απαλλοτρίωσης και γειτονικού δικαίου.

Η δυναμική ομάδα των συνεργατών μας είναι αφοσιωμένη στο όραμα της προσφοράς προς τους εντολείς μας διαχρονικών και ολοκληρωμένων συμβουλευτικών, στρατηγικών και δικαστηριακών υπηρεσιών με στόχο τη διαρκή μας ανάπτυξη και καταξίωση, που μας έχει εξασφαλίσει την αναγνώριση και την αξιοπιστία που έχουμε κατακτήσει. Η πληθώρα των εντολέων μας περιλαμβάνει τόσο ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιώτες όσο και πολυεθνικές και επιχειρήσεις του εξωτερικού με παρουσία στην ελληνική αγορά.

Η πολυετής και αδιάκοπη παρουσία των συνεργατών μας σε διεθνή και ευρωπαϊκά συνέδρια και διοργανώσεις μας εξασφαλίζει νομική ενημέρωση αιχμής και παρουσία στα διεθνή νομικά δρώμενα.

Στις αρχές του 2023, η εταιρεία μας ξεκίνησε το υποκατάστημά της στη χώρα της Τήνου, Τριών Ιεραρχών 50, για να εξυπηρετήσει τους εντολείς της στην Τήνο και στον ευρύτερο κυκλαδικό χώρο.