• ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλο το φάσμα του εμπορικού δικαίου, από τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων και μετασχηματισμών, μέχρι τη μεταβίβαση επιχειρήσεων, προσφέροντας στρατηγική συμβουλευτική σε θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  Βασικό αντικείμενο του γραφείου μας αποτελούν και όλοι οι τομείς της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, το γραφείο μας καλύπτει όλο τα φάσμα της προστασίας δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως σήματα, ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά σχέδια, βάσεις δεδομένων και υποδείγματα χρησιμότητας.

 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

  Στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, τόσο σε επίπεδο συμβάσεων όσο και σε επίπεδο δικαστικής προστασίας, για κάθε μορφής έργα και δημιουργίες, καλλιτεχνικού περιεχομένου η σε εφαρμοσμένους τομείς.

 • FRANCHISE, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΑ

  Επίσης, διαθέτουμε εξειδίκευση σε θέματα δικαίου προστασίας καταναλωτή, δικαιόχρησης, δικαίου διαφήμισης και συμβουλεύουμε σε θέματα σχετικά με την επισήμανση προϊόντων και ρυθμιστικό πλαίσιο επιχειρήσεων με ρυθμιζόμενο αντικείμενο.

  Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα λειτουργίας φαρμακευτικών επιχειρήσεων και αδειοδότησης/κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

 • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Το γραφείο μας ασχολείται με το δίκαιο των ακινήτων και εξειδικεύεται σε πολεοδομικά θέματα και θέματα ρυμοτομήσεων και αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Εμπειρία σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου (δίκαιο σημάτων) και περιβαλλοντικού δικαίου

 • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Στο πλαίσιο της διαρκούς ενασχόλησής μας με το εταιρικό και επιχειρηματικό δίκαιο σε όλο το φάσμα του, έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία και παρουσία σε υποθέσεις του ποινικού δικαίου με οικονομικό χαρακτήρα.